WARNING
WAARSCHUWING
All content and information in the Out of Time Rotterdam website is for educational and entertainment purposes only, and is designed for mature (18+) audiences. Out of Time Rotterdam does NOT promote or advertise the use of marijuana or other illicit drugs, nor does Out of Time Rotterdam condone the viewing of this controversial material by minors. We strongly encourage those younger than 18 years of age to EXIT to a search site for more suitable content !!!

The Out of Time Rotterdam website contains content about the recreational use of marijuana and soft-drugs in general. Some of the subjects covered in the website include information about our coffeeshop, information about soft-drugs and Dutch drugs laws, various pot humour, pictures of cannabis plants and buds, links to other marijuana and drug related web sites and other controversial material.

Alle informatie op, en inhoud van, de website van de Out of Time Rotterdam is strikt ter voorlichting en is bestemd voor een volwassen (18+) publiek.
Out of Time Rotterdam wil het gebruik van marihuana of andere verdovende middelen NIET aanmoedigen of promoten en staat het bekijken van het controversiele materiaal op de website door minderjarigen niet toe.
Degenen die jonger zijn dan 18 jaar dienen deze site te verlaten en worden aangeraden op zoek te gaan naar een meer geschikte site !!!

De Out of Time Rotterdam website geeft informatie over recreatief gebruik van marihuana en soft drugs in zijn algemeen.
Enkele onderwerpen op de website bevatten informatie over onze coffeeshops, informatie over soft drugs, het Nederlandse drugsbeleid, wiet humor, foto's van cannabis planten en toppen, links naar andere drugsgerelateerde websites, en ander controversieel materiaal.I've read the website disclaimer, I am over 18 and it is legal for me to view this material:
Ik heb de verklaring gelezen, ik ben ouder dan 18 jaar en het is mij derhalve legaal toegestaan deze website te bezoeken: