verklaringen, regels en zonden op een rijtje - Blogs - Evil Online
View RSS Feed

Izkarioth

verklaringen, regels en zonden op een rijtje

Rating: 1 votes, 5.00 average.
De 9 verklaringen


1) Satan staat voor (zelf)bevrediging in plaats van onthouding!
2) Satan staat voor een vitaal en krachtig bestaan, in plaats van spirituele dromen!
3) Satan staat voor onbesmette wijsheid, in plaats van schijnheilig zelfbedrog!
4) Satan staat voor goedheid jegens hen die dit verdienen, in plaats van liefde te verspillen aan ondankbaren!
5) Satan staat voor wraak, in plaats van de andere wang toe te keren!
6) Satan staat voor verantwoordelijkheid voor de verantwoordelijken, in plaats van aandacht voor psychische vampiers!
7) Satan staat voor de mens als gewoon een dier, soms beter, vaker slechter dan degenen op vier poten, want door onze "spirituele en intellectuele vooruitgang" zijn wij het meest gebrekkige en wreedste beest van allen geworden!
8) Satan staat voor alle zogenaamde zonden, aangezien deze leiden tot lichamelijke, mentale of emotionele bevrediging!
9) Satan staat voor de beste vriend die de kerk ooit had, want hij heeft het al deze jaren in stand gehouden!De 9 Satanistische Zonden


1. Stommiteit.
2. Pretentie.
3. Na´viteit.
4. Zelfbedrog.
5. Conformeren aan de kudde.
6. Gebrek aan perspectief.
7. Het vergeten van verleden gewoonten.
8. Tegenproductieve trots.
9. Gebrek aan ethiek.
De 11 regels


1) Geef geen mening of advies, tenzij u dit gevraagd wordt.
2) Vertel uw problemen niet aan anderen, tenzij u zeker weet dat zij hiernaar willen luisteren.
3) Wanneer u zich in iemands territorium bevindt, betoon dan uw respect of blijf er anders weg.
4) Indien een gast in uw territorium u vernedert, behandel diegeen wreed en zonder mededogen.
5) Maak geen sexuele toenadering, tenzij een teken van andere zijde is gegeven.
6) Neem niet datgene wat een ander toebehoort, tenzij het een last voor de ander is en de ander smeekt ervan verlost te worden.
7) Erken de Krachten der Magie indien u deze krachten succesvol heeft gebruikt om datgene te verkrijgen wat u wenste. Indien u echter deze Krachten ontkent nadat u ze met succes heeft gebruikt, zult u alles weer verliezen.
8) Klaag nooit over zaken die niet direct met uzelf te maken hebben.
9) Mishandel nooit kinderen.
10) Dood nooit dieren, tenzij men aangevallen wordt of voor voedsel.
11) Al lopend in open of neutraal terrein, val niemand lastig. Indien iemand u lastig valt, vraag diegeen daar mee op te houden. Doet die persoon dat dan niet, vernietig diegeen!!De 21 punten


1) Respecteer geen medelijden of zwakheid, want deze zijn een ziekte die de sterken zwak maakt.
2) Test altijd je kracht, want hierin ligt succes.
3) Zoek vreugde in overwinning, maar nooit in vrede.
4) Geniet van een korte rust, beter dan van een lange.
5) Kom als een oogster, want zo zul je zaaien.
6) Houd nooit zoveel van iets dat je het nooit kan zien sterven.
7) Bouw niet op zand, maar op steen, en bouw niet voor vandaag of gisteren, maar voor eeuwig.
8) Strijd altijd voor meer, want verovering is nooit af.
9) En sterf liever dan je over te geven.
10) Maak geen werken van kunst, maar zwaarden van dood, want hierin ligt grote kunst.
11) Leer om jezelf boven jezelf te verheffen, zodat je iedereen kan overwinnen.
12) Het bloed van de levenden is goede mest voor de zaden van de nieuwen.
13) Hij die op de hoogste piramide van schedels staat kan het verst zien.
14) Verwerp liefde niet, behandel haar als een indringer, maar wees altijd eerlijk.
15) Al wat groot is, is gebouwd op verdriet.
16) Ga niet alleen voorwaarts, maar ook naar boven, want grootsheid ligt het hoogst.
17) Kom als een verse sterke wind, die breekt maar ook creeert.
18) Laat liefde voor het leven een doel zijn, maar laat je hoogste doel grootsheid zijn.
19) Niets behalve man is mooi, maar het meest mooi is vrouw.
20) Verwerp alle illusies en leugens, want die hinderen de sterken.
21) Dat wat je niet doodt, maakt je sterker.

Comments

This website's goal is to inform and gather information on the subject satanism. Anyone who feels related or might be interested is invited to join this website.