Geschiedenis - Blogs - Evil Online
View RSS Feed

Izkarioth

Geschiedenis

Rate this Entry
Tijdens de Renaissance werden de zogenaamde heksen beschuldigd van het aanbidden van Satan of de duivel, ookwel Lucifer, de gevallen engel in het christendom.

Heel veel van deze heksen gaven toe, waarschijnlijk vooral door de vele verschrikkelijke martelingen die ze ondergingen. In de populaire volksverhalen, word er nog steeds doorgegeven dat heksen de duivel aanbidden. Maar in het moderne neo-paganisme en witchcraft, of wicca, zoals het vaak genoemd wordt, is er geen sprake van geloven in of aanbidden van de duivel. Het satanisme kwam minder voor in de geschiedenis dan men dacht.

De Spaanse inquisitie en heksenjagers van de eerdere eeuwen probeerde mensen ervan te overtuigen dat de duivel overal aanbeden werd. Deze pogingen werden een serieuze bedreiging voor de samenleving. Zo’n 250 jaar, vanaf midden 15e eeuw tot begin 18e eeuw, werkte deze preken. Het is mogelijk dat duivelsaanbidding inderdaad echt bestaan heeft in die tijd, als verzet tegen de autoriteiten van de christelijke kerk.


Satanisme, als een georganiseerde activiteit, was er weinig tot niet voor de 17e eeuw. In het begin van de 17e eeuw echter, werden er in de katholieke kerk priesters veroordeeld, die de magische krachten van de heilige mis omgooide, en gebruikte voor kwade doeleinden.

De Grimoire of Honorious, een magisch boek dat gedrukt is in de 17e eeuw (misschien zelf eerder), gaven instructies over de missen om demonen op te roepen. In de 17e eeuw werden de satanische activiteiten geleid door christenen die toegaven aan de seksueel/ magische rituelen van de zwarte mis, onder toeziend oog van een ontklede of onscrupuleuze priester.
De meest beruchte van deze escapades vond plaats in Frankrijk tijdens het regeren van Lodewijk de 14e, opgezet door de maîtresse van de koning, Madamme de Montespan, en werd geleid door de occultist genaamd La Voisin en een 67-jarige libertaanse priester, Abbé Guiborg.


Er is geen betrouwbaar bewijs van enige satanische activiteiten in de 18e eeuw. In Engeland werd een sociteit genaamd The hellfire Club, gesticht door Sir Francis Dashwood (1708-1781), vaak beschreven als Satanischtisch, maar was eigenlijk meer een club voor "adolescente" mannen die het leuk vonden om te drinken, zich sexueel te uitten met vrouwen die ze nonnen noemden en zich buistensporig gedroegen.


De Hellfire Club, of de "Medmenham monks" als ze zichzelf noemde, ontmoetten mekaar regelmatig tussen 1750 en 1762 in het huis van Dashwood, maar het is erg twijfelachtig of daar echte satanische activiteiten hebben plaatsgevonden. Soortgelijke groepen waren, de Brimstone Boys en de Blue Vlazers of Ireland.


Misschien was Abbé Boullan uit Frankrijk de meest bekende Satanist in de 19e eeuw, die aan het hoofd kwam te staan van een afsplitsing van de Kerk van Carmel en, zo schijnt, aan zwarte magie en kinderofferes gedaan zou hebben. De Kerk van Carmel werd gevormd door Eugene Vintras, een voorman van een kartonnen dozen fabriek Tillysur-Seulles.

In 1839 zei Vintras dat hij een brief had ontvangen van aardsengel Michael, die gevolgd werd door visioenen van deze aardsengel, de heilige geest, St. Jozef en de heilige maagd Maria. Hij werd geinformeerd dat hij een reincarnatie was van de profeet Elijah en dat hij een nieuwe religieuze order op moest zetten om zo de wederkering en de eeuw van de heilige geest te verkondigen. De werkelijke koning van Frankrijk, werd hem verteld, was enen Charles Naundorf. Vintras kruiste door het platteland van Frankrijk om zijn verhalen te vertellen en zo volgelingen te krijgen, inclusief priesters.

Missen werden gevierd met beelden als lege kelken en een onder de bloedvlekken zittende Eucharist. Zo rond 1848 werd de Kerk van Carmel, zoals het algemeen bekend was, veroordeeld door de paus. In 1851 werd Vintras beschuldigt van het organiseren van naakte, zwarte missen, homosexualiteit en masturberen onder het bidden bij het altaar. Kort voor zijn dood in 1875 raakte Vintras bevriend met Boullan die een afsplitsing vormde van de Kerk van Carmel na Vintras zijn dood.

Hij stond 18 jaar lang aan het hoofd, tot aan zijn dood, voor het publiek organiseerde hij onschuldige en reine activiteiten maar in het geheim waren het Satanische rituelen. Boullan was geobsedeerd door het Satanisme en het kwaad vanaf zijn 29e, toen hij een non, genaamd Adele Chevalier, als maîtresse kreeg. Chevalier verliet haar klooster, kreeg 2 buitenechtelijke kinderen en zette The Society for Reparation of Souls op samen met Boullan.

Boullan specialiseerde zich in het uitdrijven van Demonen op door onconventionele wijze, door bijvoorbeeld slachtoffers te voeden met een mix van uitwerpselen van mensen en de Eucharist. Hij voerde ook zwarte missen op. Het gerucht gaat dat hij op 8 januari 1860, Chevalier een zwarte mis liet uitvoeren waarin een van zijn kinderen werd geofferd.


Tegen de tijd dat Boullan Vitras ontmoette claimde hij een reincarnatie te zijn van de Heilige Jozef de doopsgezinde. Hij leerde zijn volgelingen seksuele technieken en zei dat de eerste zonde van Adam en Eva teniet gedaan kon worden door seks te hebben met een incubus of succubus. Er werd verteld dat hij en zijn volgelingen gemeendschap zouden hebben gehad met de geesten van overledenen, inclusief die van Antonius de Grote.

Boulan's groep werd geinfiltreerd door twee Rozenkruisigers Oswald Wirth en Stanislas de Guaita, die een opstel genaamd The Temple of Satan schreven. Boullan en de Guaita zouden zich daarna begeven hebben in een magische oorlogsvoering. Boullan en zijn vriend, de novel schrijver J.K. Huysmans, zeggen aangevallen te zijn door demonen. Toen Boullan instorte en doodging aan een hartaanval op 3 januari 1893 geloofde Huysmans dat dit door een kwaadaardige spreuk van de Guaita kwam, en schreef dit ook op. De Guaita daagde hem uit voor een duel, maar Huysmans sloeg dit af en verontschuldigde zich.

In zijn novel La-Bas publiseerde hij ook een zwarte mis, waarvan hij zei dat deze gebaseerd was op een ervaring die hij had opgedaan bij een Satanische groep in Parijs, die in de late 19e eeuw opereerde. Hij zei dat de mis achterstevoren opgedragen werd en dat het kruis ondersteboven hing, dat de Eucharist bevuild werd en dat de mis eindigde in een orgie.


In de vroege 20e eeuw, werd Aleister Crowly (ook genaamd de zwarte paus) gelinkt aan het Satanisme. Alhoewel zijn moeder hem "Het beest" noemde, omschreef hij zelf Satan als "leven", "liefde" en "licht" en doopte en kruisigde een kikker als jezus, hij was geen Satanist maar een magier en een occultist.


Modern Satanisme


De grootste beweging omtrent het moderne Satanisme begon in de 60er jaren in de Verenigde Staten, geleid door A.S. LaVey, een scherpzinnig, intelligente man met een charismatische persoonlijkheid en een imposante verschijning. LaVey vormde in 1966 de Kerk van Satan in San Fransisco, de activiteiten trokken veel aandacht van de media.


LaVey predikte tegen de gevestigde orde, zelf ontplooiing en alle vormen van zelfvoldoening en wraak. Vijanden werden gehaat en getrashed. Seks werd verheerlijkt. Hij was tegen het gebruik van drugs omdat het een vlucht en onnodig was om zo het natuurlijke high effect te krijgen. Hij betreurde het gebruik van zwarte magie in het criminele circuit. Hij man de zwarte mis niet op in zijn rituelen, omdat hij vond dat ze uit de tijd waren.

De Kerk van Satan werd georganiseerd in het grotto systeem. Een omgekeerd pentagram met het hoofd van een geit, genaamd de baphomet, werd gekozen als symbool. LaVey gebruikte de enocian keys als magische taal voor rituelen en gebruikte de enochian keys van Crowley. De Kerk trok vele internationale volgelingen. Waarvan de meeste middel-class waren, inclusief occultisten, nieuwsgierigen, racisten, en politieke rechtsen.

En in zijn bloei periode zouden er zo'n 25.000 leden zijn (jaren later beweerde ex-leden dat dit getal overdreven zou zijn). Onder de volgelingen bevonden zich beroemde mensen als Jayne Mansfield. Film director Roman Polanski huurde LaVey in voor zijn versie van Rosemary's Baby, van Ira Levin, die in 1968 uitkwam. LaVey speelde de rol van Satan en adviseerde Polansky over de details van het Satanische ritueel.


LaVey verdeelde veel van de organisatorische taken aan anderen in de kerk en begon boeken te schrijven. The Satanic Bible werd gepubliceerd in 1969, gevolgd door The Satanic Rituals in 1972. Een derde boek The Compleat Witch, werd gepubliceerd in Europa.

In 1975 was er een grote leegloop van leden, die vervolgens een nieuwe organisatie vormde, De Temple of Set. In de midden jaren 70 reorganiseerde de Kerk van Satan als een geheime organisatie en versplinterde in grotto's. Het hoofdkwartier bleef in San Francisco. In de jaren 80 werd het lidmaatschap weer populair. LaVey is niet langer actief, aangezien hij dood is.


De Temple of Set is ook gevestigd in San Fransisco en had een paar 100 leden in midden jaren '80. Oprichters waren Michael A.Aquino, Lilith Sinclair (zijn vrouw) en Betty Frod (niet de vrouw van president Gerold Ford). Het is een organisatie waar je ingewijd moet worden, gewijd aan de Egyptische god Set (ook wel Seth genaamd), die leden niet als kwaad bestempelen maar meer een prototype van Satan. Volgens de Temple heeft Set, over een tijdsbestek van millennia, de menselijke genen zo veranderd om zo het superieure intelligente ras te creëren voor het volgende niveau van de evolutie.


Drie grote fases zijn er geweest: de eerste in 1904, toen Crowley zijn Book of the Law schreef; de tweede in 1966 toen de Kerk van Satan werd gevormd; en de derde in 1975 toen de Temple of Set gevormd werd. In zijn geschriften, voorspelde Aquino een Apocalyps waar alleen de uitverkorene of de leden van de Temple of Set het zouden overleven. Aquino, een luitenant in het Amerikaanse reserve leger, had een interesse in de Neo-Nazistische paganistische rituelen tijdens WO2 maar zegt niet te sympathiseren met de Nazi politiek.


Een aantal andere Satanische groepen werden in 1970 in de VS gevormd maar vielen in de jaren 80 weer uiteen. Toch bleven de Satanische activiteiten zich wereldwijd verspreiden; sommige experts zeggen dat ze in de jaren 80 het snelst groeide. De echte grote van het Satanisme is onmogelijk om aan te geven in cijfers, omdat er vele groepen in het geheim werkte. Er is bewijs van kleine "familie tradities" binnen het Satanisme, doorgegeven van generatie op generatie. Sommige Satanisten zijn geaffilieerd met Neo-Nazistische praktijken of met seks cultussen, sommige cultussen worden beschuldigt van het gebruik van drugs, prostitutie en pornografische netwerken en zouden ze veel invloed hebben op makelaarsgebied. Leden zouden zich bezig houden met witte-boorden criminaliteit. Deze feiten zijn niet toepasbaar op alle moderne Satanisten (LaVeyans).


Onderstaand gedeelte zijn verhalen uit de VS. In Nederland zijn er nooit bewijzen, noch verhalen gevonden van de gruwelijkheden die hieronder staan beschreven.


Michelle Remembers (1980), geschreven door Michelle Smith en Lawrence Pazder, M.D., verteld over de gruwelijkheden die ze als kind van 5 meegemaakt zou hebben in Satanische rituelen in Victoria, British Columbia, in 1954-55. Ze zei dat haar moeder haar overgaf aan de duivelsaanbidders, die haar gebruikte als levende wijzer in rituelen. Ze was getuige van rituele moorden van dieren, kinderen en werd opgesloten in de doodskisten waar ook de dode dieren en kinderen in lagen.
Ze zag ook de pogingen van de cultus leden op een beeld van een witte man met horens tot leven te brengen. Ze zegt dat ze verleidt is om aan het kruis te hangen en de terugkeer van de Christelijke god aan te kondigen. Smidth beschrijft momenten tijdens de rituelen, ze was getuige van de duivel die uit het vuur kwam, een dierlijke man, met een slangenstaart die haar om de nek sloeg en in haar vlees sneed. Vuur schoot vanuit zijn vingernagels en vulde zijn mond. Hij had handen die op klauwen leken, stomende neusgaten en vreemde teen nagels. Zijn vorm veranderde constant, en het leek alsof hij zich van het vuur onderscheed. Smidth was in staat om haar geheugen te verfrissen onder toeziend oog van een therapeut, toen ze 28 jaar was.


De gevaarlijkste van allemaal zijn de kleine groepjes wiens leden zichzelf Satanisten noemen en aan rituele moorden en dieren verminkingen doen. Van deze groepen word gezegd dat ze weggelopen kinderen en wezen ontvoeren en ze gebruiken als ritueel slachtoffer, door laVeyan satanisten worden dit duivelsaanbidders genoemd. Ex-leden van deze groepjes hebben aangifte gedaan van deze wrede praktijken, zoals het uitsnijden van harten uit nog levende mensen. Andere vertellen dat de slachtoffers eerst seksueel misbruikt werden voordat ze gedood werden; waarna hun bloed gedronken en hun vlees gegeten werd.


Vrouwelijke fokmachines die gebruikt werden voor het ultieme en ideale menselijke offer. Vrouwen die dit gedaan hadden, getuigden dat ze hun baby’s levend hadden zien villen, opgegeten, verbrand, in cement gegoten en in de oceaan hadden zien gooien. Rituele gereedschappen werden gemaakt van de resterende botten.


In 1985 zei een 10 jarige jongen uit Bakerfield, California, dat hij en zo'n 24 kinderen naar een slechte kerk werden genomen door 40 volwassenen, die zich uitkleedde terwijl ze liederen over satan zongen. De kinderen werden geforceerd om messen naar een levende baby te gooien, die vermoord en in stukken gesneden werd. De kinderen moesten daarna het bloed drinken. De jongen beweerde dat ze daarna zelf mishandeld werden. Er deden meer van dit soort verhalen de ronde in California, maar de autoriteiten konden geen enkel bewijs vinden om deze verhalen te bewijzen.


In 1987 werd er aangifte gedaan door de Alberta Koninklijke Berg Politie, die suggereerde dat Satanisten verantwoordelijk waren voor onopgeloste zaken van vermiste kinderen. Satanisten werden er ook voor aangezien dat ze graven schonden en leegroofden.


Het Satanisme word ook gelinkt met sommige controversiële heavy metal rock bands en tiener (zelf)moorden. Tieners die in de problemen zitten en zich machteloos voelen wenden zich tot het duivelsaanbidding als ze zich in de steek gelaten voelen door hun familie, de wereld en de christelijke god. Ze worden lid van cultgroepjes die geweld aanmoedigen en zelf als noodzaak zien om hun loyaliteit aan satan te bewijzen. Drugs gebruik is normaal. Het gewelddadige ritueel geeft hen een gevoel van kracht.


Auteur Maury Terry, beweert in "The Ultimate Evil", dat David Berkowitz, de veroordeelde "Son of Sam" moordenaar, die de buurten van New York onveilig maakte eind jaren 70, lid was van een Satanische cult die opereerde in Weschester County en de Son Of Sam moordenaars georganiseerd hadden. Terry zegt dat de cultus gelinkt is met een netwerk van groepen door het land heen, met een hoofdkwartier dat gelokaliseerd zou zijn in Los Angeles, en dat Charles Manson waarschijnlijk daar ook mee te maken had. De cultus was waarschijnlijk een afsplitsing vaan een satanische groep in Engeland.


La Veyan Satanisten, Neo-Paganistische heksen en Neo-Pagans worden foutief beschuldigd van duivelsaanbiddende activiteiten. Verschillende organisaties hebben dan ook speciale programma's op onderwijs gebied, voor de media en op wetgevingsgebied om deze vooroordelen te ontwortelen.


Satanische organisaties, zoals de Church of Satan en de Temple of Set, keuren deze gewelddadige acties en bloed rituelen AF en associëren zich met geen enkele van deze cult groepjes!

Comments

This website's goal is to inform and gather information on the subject satanism. Anyone who feels related or might be interested is invited to join this website.