Wat is het Satanisme? - Blogs - Evil Online
View RSS Feed

Izkarioth

Wat is het Satanisme?

Rate this Entry
Een erg moeilijke vraag, die misschien heel makkelijk lijkt. Waarom? Omdat iedere Satanist voor zichzelf bepaald wat voor hem Satanisme inhoudt. Wel staat voor elke Satanist centraal dat hij zelf centraal staat. Alles wat een Satanist doet draait om hemzelf.


Er is een vergissing die erg veel voorkomt, vooral onder christelijke mensen. Dit is namelijk dat Satanisten aanbidders zouden zijn van de duivel. Dit is absoluut niet zo, want een Satanist aanbidt niemand behalve zichzelf.

Hij is de enige god in zijn leven, en er staat niemand boven god. Veel mensen vragen zich vervolgens af waarom je jezelf Satanist noemt als je Satan niet aanbidt. Dit is erg simpel.

Satan betekent namelijk niets anders dan “tegenstander” en dit is precies wat Satanisten zijn voor hen die hen dwarszitten.
Verder denken veel mensen dat Satanisten vijanden zijn van het christendom. Dit is absoluut niet waar; Satanisten hebben niets te maken met christenen en christenen hebben niets met het Satanisme te maken.


Er is een bepaalde onderverdeling te maken onder de verschillende Satanisten. De belangrijkste stromingen binnen het Satanisme zijn:


٥ Gnostisch Satanisme
Gnostische satanisten gaan er van uit dat alles voortkomt uit een en hetzelfde. Het maakt dus niets uit waar je in gelooft aangezien alles tot hetzelfde terug te voeren is.


٥ Traditioneel Satanisme
Traditionele satanisten geloven in het bestaan van een of meerdere godheden of hogere levensvormen. Deze worden echter niet aanbeden maar als broeder of helper gezien. Dit kan de Romeinse god Lucifer zijn of de Noorse god Loki maar ook demonen of buitenaardse wezens.


٥ Modern Satanisme
Moderne satanisten, oftewel LaVeyan Satanisten, geloven niet in het bestaan van goden of hogere wezens hoewel ze de mogelijkheid niet uitsluiten. Zien is geloven, is bijna een standaard regel bij deze Satanisten.


Er zijn binnen het Satanisme maar weinig regels. Eigenlijk is er maar één regel en deze luidt: “Doe wat je wilt zal de hele wet zijn”. Dit brengt echter wel grote verantwoordelijk met zich mee en om te voorkomen dat je jezelf in grote problemen brengt heeft Anton LaVey in de Satanic bible een aantal verklaringen, zonden en regels opgenomen die als goed advies beschouwd kunnen worden.

Deze regels staan bekend als de 9 Satanic Statements (de 9 Satanische Verklaringen), de Satanic Sins (de Satanische Zonden), en de 11 Rules of the Earth (de 11 Regels der Aarde).


In de loop der jaren zijn er meerdere mensen geweest die bepaalde aspecten van het Satanisme overgenomen en of aangepast hebben. Onder andere kwamen hieruit de 21 Satanic Points.

Submit "Wat is het Satanisme?" to del.icio.us Submit "Wat is het Satanisme?" to Digg Submit "Wat is het Satanisme?" to Facebook Submit "Wat is het Satanisme?" to Google Submit "Wat is het Satanisme?" to LinkedIn Submit "Wat is het Satanisme?" to Pinterest Submit "Wat is het Satanisme?" to Reddit Submit "Wat is het Satanisme?" to StumbleUpon

Comments

This website's goal is to inform and gather information on the subject satanism. Anyone who feels related or might be interested is invited to join this website.