De satanische wetten - Blogs - Evil Online
View RSS Feed

Izkarioth

De satanische wetten

Rating: 1 votes, 5.00 average.
De Nine Satanic Statements leren het volgende:


1. Welwillendheid in plaats van geheelonthouding
2. Praktisch in plaats van theoretisch geloof
3. Wijsheid in plaats van hypocrisie
4. Vriendelijkheid en liefde voor degene die het verdienen in plaats van naar iedereen
5. Wraak in plaats van de andere wang toekeren
6. Geef de verantwoordelijkheid aan de verantwoordelijken in plaats van aan satan of satanisten
7. De mens is een dier, luister naar je instinct
8. Zonden die leiden tot bevrediging zijn geen zonden
9. Satan has been the best friend the Church has ever had, as He has kept it in business all these years!


Ieder statement is op zich een sneer naar het christendom.


Dan zijn er nog The Eleven Satanic Rules of the Earth.

Deze maken kenbaar waar het satanisme mijns inziens werkelijk voor staat: back to nature. Een satanist luistert naar zijn instinct. LaVey merkt wel nog even op dat het niet de bedoeling is dat je op iemand anders ‘territorium’ mensen lastig valt en dat je geen seks moet hebben als je niet zeker weet of de partner het wil. Als iemand je echter ergert: behandel hem wreed en genadeloos.

Als je magie kunt gebruiken, gebruik dat dan. Vermoord geen kinderen. Vermoord dieren alleen voor jouw voedsel. Als je in een ‘open territorium’ loopt, moet je niemand lastig vallen. Als iemand jou lastig valt, vernietig hem. Uit al deze regels blijkt dat satanisten geloven dat mensen dieren zijn en zich ook daarnaar dienen te gedragen. Luister naar je dierlijk instinct, val anderen niet lastig tenzij ze jou lastig vallen, bevredig de behoeften die je voelt. De algemeen heersende opvatting onder satanisten is dat we helemaal terug moeten naar wie we waren.

Het recht van de sterkste moet weer gaan gelden. Zieken moeten sterven en niet geholpen worden (zij zijn immers zwak), ouderen moeten niet langer in leven gelaten worden dan nodig. Veel ziektes zullen zichzelf uitroeien omdat zij slechts lichamelijk en erfelijk overdraagbaar is, en niet spontaan ontstaat. Als zwakken geen kinderen meer krijgen, muteert het menselijke ras tot het perfecte menselijke ras. Dan is de mens eindelijk verworden tot de Ubermensch.


Veel ideeën zijn, zoals reeds opgemerkt, overgenomen van bestaande filosofieën. De Satanic Bible heeft zelfs stukken overgenomen uit werken van Nietzsche en andere filosofen. Ook refereert het modern satanisme aan het hedonisme en het epicurisme. We zijn dieren, laten we plezier maken en luisteren naar onze natuur, laten we genieten van de tijd die we hier hebben.

Comments

This website's goal is to inform and gather information on the subject satanism. Anyone who feels related or might be interested is invited to join this website.