Soorten Satanisme - Blogs - Evil Online
View RSS Feed

Izkarioth

Soorten Satanisme

Rate this Entry
Er zijn verschillende vormen satanisme te onderscheiden, gekeken naar factoren als tijdsvak, plek en de motivaties en leer van de verschillende stromingen.


Wanneer twee volken elkaar vijandig gezind waren, hadden ze over en weer nogal snel de neiging elkaar te beschuldigen van satanische rituelen, zoals het offeren van kinderen, orgieën met demonen op de heksensabbat, het drinken van kinderbloed bij de eucharistieviering. De geruchten rondom satanische volken lijken door deze onwaarschijnlijke verhalen niet waar.

Er zijn weinig tot geen gegevens die enig gerucht hierover kunnen onderschrijven. De weinige gegevens die er zijn worden in de wetenschappelijke wereld niet serieus genomen. De alchemisten zouden binnen volkeren bijvoorbeeld een hoge positie in het leger bekleden omdat zij de hulp van demonen konden inroepen als dat nodig was op het slagveld.Loze beschuldigingen uit een duister verleden dus. Maar het satanisme voert veel verder. De diabolici uit de renaissance, Aleister Crowley (begin 20ste eeuw), The Golden Dawn, The Leviathans etc. De diabolici wenste de hele wereld als één groot complot te zien, bestuurd door De Zeven Heren. Aleistar Crowley was een beroemde perverse, heroïne verslaafde man die erg op de media gericht was.

Hij schreef een aantal boeken met satanische rituelen, waaronder Magick, gedicteerd door zijn vrouw die bezeten was door de demon Aiwass. The Golden Dawn was een groepering die zich bezig hield met magie, in vormen als: tarot, de Joods-mystieke kabbalah, astrologie en alchemie.

De Leviathans aanbaden Leviathan, een dier dat in de Bijbel symbool staat voor satan. Alle besproken vormen van satanisme zijn modern en draaien om magie en het beheersen van de wereld met behulp van demonen of satan zelf.Modern Satanisme van Szandor LaVey


Het modern satanisme is geen religie, geen wetenschap, het is een levensbeschouwing. Niet eens een levensstijl, want iedere satanist vult het satanist-zijn naar gelang voor zichzelf in. Szandor Lavey (half 20ste eeuw tot eind 20ste eeuw) geeft ook herhaaldelijk aan dat hij niet het hoofd is van de kerk, dat zijn regels slechts richtlijnen zijn en dat een ieder daar zijn eigen weg in zou moeten vinden. Dit modern satanisme is anders dan de hiervoor besproken stromingen. Het houdt zich (officieel) niet bezig met magie en kennen geen satan of God. Waarom deze stroming dan toch ‘satanisme’ heet, is omdat het het tegenovergestelde van de Bijbel leert.

Het wijst de christelijke regels af, het bekrompen en geknechte leven dat een christen leidt is aan de satanist niet besteedt. Een satanist doet wat hij wil, denkt wat hij wil en leeft hoe hij wil. Een satanist is verdraagzaam, hij tolereert iedere godsdienst (behalve het christendom) en levensbeschouwing. Tolerantie en vrijheid van het satanisme tegenover de intolerantie en reglementen van het christendom.

Het satanisme is een postmoderne levensbeschouwing, ontstaan uit alle filosofieën en wereldreligies die er zijn. Er is weinig nieuws te vinden in het modern satanisme. Satanische magie bestaat dan ook niet, het is magie uit vele stromingen samengesteld: astrologie, alchimie, de magie van de druïden, Egyptenaren etc.

Ook de ideeën die beschreven worden in de Satanic Bible zijn niet nieuw, maar geïnspireerd door het hedonisme, de filosofieën van Nietzsche e.d. Het satanisme is een medley van allerlei elementen uit bestaande religies en filosofieën.


Het satanisme ondergronds: de cult


Waar rook is, is vuur. Er moet een oorzaak zijn van alle geruchten over kinderoffers, vampirisme, kannibalisme etc. Ik durf geen conclusies te trekken uit alle verhalen en geruchten, ik zet er slechts een paar op een rij en men mag daar het zijne van denken.


Zoals elkaar vijandig gezinde volken vroeger deden, wordt er heden ten dage door christenen gesmeten met beschuldigingen tegen de satanisten. Uiteraard hebben de christenen hun mening over het gebruik van magie, waarvoor satanisten in het algemeen rechtstreeks voor uitkomen. Het is dan ook niet vreemd dat christenen beschuldigingen uiten. En het is niet meer dan logisch dat de satanisten zich daar niks van aantrekken, omdat het voor hen een volstrekt logisch gegeven is waar niets ‘fouts’ aan is.

Stopten de beschuldigingen met magie, dan was er niks aan de hand geweest. Maar christenen betichten de satanisten van heel wat meer kwaad dan dat. Kinderoffers, massaverkrachtingen, ritueel misbruik, vampirisme, kannibalisme etc. De satanisten zouden er een heel ondergronds netwerk op na houden, in de volksmond: de cult.

Daarin zou magie bedreven worden, magie waarbij demonen aangeroepen zouden worden, waarbij bizarre onmenselijke rituelen zouden worden toegepast. De leden van de cult vindt men terug in alle lagen van de samenleving, maar voornamelijk in de hoogste posities.

Satanisten zijn mensen met macht. Ze zijn overal en toch nergens. Een geheim genootschap dat magie bedrijft met het doel de mensheid te controleren, de wereld te beheersen. Paranoia van angstige christenen? Misschien. Toch zijn er verhalen bekend die die richting uitwijzen. Het zijn onbekende verhalen, verhalen die vrijwel nooit uitgroeien tot rechtszaken omdat ze niet serieus genomen worden door de autoriteiten en de media.

Waarom ze niet serieus genomen worden? Omdat de autoriteiten vol zitten met satanisten, mensen met macht die alle verhalen buiten de bekendheid houden. Aldus de paranoïde christenen.


Er zijn zoveel geruchten rondom satanische misdaad, voornamelijk rondom seksueel misbruik, dat er een speciale term is gereserveerd voor deze misdaad: Satanic Ritual Abuse, SRA.

Er zijn honderden verhalen bekend over getraumatiseerde meisjes die vanuit het niets opduiken, gehersenspoeld, gek gemaakt. Sommige meisjes vertellen later onder hypnose over hun ervaringen. De meisjes zijn op vroege leeftijd als vermist opgegeven, ontvoerd door leden van de cult.

Van kinds af aan worden ze opgevoed tot een onderdeel van de rituelen. Wat precies hun functie is tijdens die rituelen is niet bekend. Ze worden mishandeld en misbruikt. Er is zelfs een verhaal bekend dat ‘Ze’ MPS bij een meisje zou hebben ontwikkeld, en wel zodanig dat één van haar persoonlijkheden een wolf was. Op latere leeftijd worden ze draagmoeders van nieuwe kinderen die hetzelfde leven krijgen als hun moeders, of geofferd worden aan demonen.


Meer bewijs dan de verklaringen van ouders, psychologen en slachtoffers zelf is nooit aangetroffen, en satanisten ontkennen uiteraard alle verhalen glashard. Eén aangedragen argument wil ik hier noemen: als satanisme voor iedereen anders is, hoe kunnen satanisten zich dan hebben georganiseerd in één systeem, één cult?

Hieruit concludeer ik het volgende: indien er iets als een cult bestaat, bestaat die niet uit de postmoderne satanisten waarover ik in het voorgaande gesproken heb.

Submit "Soorten Satanisme" to del.icio.us Submit "Soorten Satanisme" to Digg Submit "Soorten Satanisme" to Facebook Submit "Soorten Satanisme" to Google Submit "Soorten Satanisme" to LinkedIn Submit "Soorten Satanisme" to Pinterest Submit "Soorten Satanisme" to Reddit Submit "Soorten Satanisme" to StumbleUpon

Comments

This website's goal is to inform and gather information on the subject satanism. Anyone who feels related or might be interested is invited to join this website.