Manipulatie - Blogs - Evil Online
View RSS Feed

Izkarioth

Manipulatie

Rate this Entry
“Een Satanist manipuleert de wereld om hem heen”.
Het woord manipuleren heeft een negatieve bijklank, maar in dit geval is het neutraal bedoeld.


“Een Satanist zet de wereld naar zijn hand”.


Ook deze zin heeft een negatieve bijklank, terwijl het ook weer neutraal bedoeld is. Het lijkt wel alsof er een stigma rust op het aanbrengen van veranderingen in je omgeving. Toch is dit één van de dingen waar de mensheid bij uitstek goed in is.


Het zit de mensheid in het bloed. We zijn het meest intelligente dier en laten continu zien boven alle andere diersoorten uit te steken. We zijn de diersoort die de meeste veranderingen aanbrengen in haar omgeving. Waarom rust er dan zo'n negatieve lading op woorden als manipuleren? De reden is waarschijnlijk omdat men verwacht dat anderen geschaad worden bij manipulatie.


De Satanist leeft volgens 1 regel; doe wat Gij zult, zonder een ander daar onverdiend mee te schaden. Een ander schaden door manipulatie is door deze regel in beginsel uitgesloten.

Comments

This website's goal is to inform and gather information on the subject satanism. Anyone who feels related or might be interested is invited to join this website.