filosoof Plato - Blogs - Evil Online
View RSS Feed

Izkarioth

filosoof Plato

Rate this Entry
Wie was de filosoof Plato?


’Onwetendheid is de bron van alle kwaad,’ zei Plato.

wie was de man eigenlijk die deze woorden sprak? een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van de filosoof.


Plato, Geboren: Athene, Griekenland.
Burgerlijke staat: Ongehuwd.
Studie: Student van de grote filosofen van zijn tijd, onder wie Socrates, met wie hij een hechte vriendschap opbouwde.
Baan: Filosoof, schrijver, privéleraar en ‘coach’.


Bekendste werken: Staat (ca. 380 v.Chr.) en Apologie van Socrates (ca. 400 v.Chr.) over diens proces.


3 hoogtepunten voor Plato


Plato genoot van het studentenleven. Als jongeman luisterde hij naar de grote denkers. Volgens de filosoof Apuleius was zijn leven vol van ‘hard werk en liefde voor de studie’.

Op zijn 40e richtte Plato de eerste academie van het Westen op. Geleerden kwamen er van heinde en verre naartoe, en hij werd een voorbeeld voor latere universiteiten.

Plato verdiende goed als privéleraar. Op zijn oude dag werd Plato ingehuurd om Dionysius, de troonopvolger van de stadstaat Syracuse, te onderwijzen.dieptepunt voor Plato


Een tiran werd Plato bijna fataal. Plato’s leerling Dionysios ontpopte zich tot een tiran en verkocht de filosoof zelfs als slaaf. Een vriend redde hem door hem vrij te kopen.

Plato: zijn belangrijkste ideeën
De ware werkelijkheid bestaat!

In Plato’s tijd dachten filosofen dat er geen objectieve werkelijkheid was. Alles hangt af van de waarnemer, zo zeiden ze.

Plato was het daar niet mee eens. De werkelijkheid bestaat, maar net zoals een getekende cirkel nooit helemaal rond is, is de werkelijkheid die we zien onvolkomen, stelde hij.Inzicht levert erkenning op

Omdat mensen in een imperfecte fysieke wereld leven, kunnen we de ware werkelijkheid, die alleen als een idee bestaat, moeilijk erkennen.

De mens is volgens Plato als een geknevelde gevangene in een donkere grot, waar hij schimmen van de werkelijkheid ziet.

Slechts via kennis kunnen we de waarheid naderen, zo stelde de filosoof.

Staat moet waarheid bevorderen

De samenleving moet zo ingericht zijn dat de mogelijkheid om volgens de waarheid te leven het grootst is, zo vond Plato.

Dat vereist een strakke hiërarchie. De staat moest daarom als een lichaam zijn opgebouwd, waarbij elk onderdeel een specifieke plaats en rol heeft.

Ambachtslieden en andere gewone burgers vormden de buik. Ze moesten werken en de fysieke behoeften van de burgers bevredigen. Soldaten of bewakers waren de borst, die moed vertegenwoordigt. Zij moesten de staat verdedigen.

Boven in de hiërarchie stonden de filosofen. Zij vormden het hoofd en gaven de richting aan.

Als heersers hadden ze veel macht, want de burgers moesten de staat dienen en niet andersom.

Kinderen behoorden toe aan de maatschappij, die bepaalde welke rol zij gingen spelen.

Ook de kunst was ondergeschikt aan de staat. De duistere kant van de mens mocht niet worden getoond; alleen een ideaalbeeld voldeed.

Plato had betekenis voor de liefde
Plato zag een onlichamelijke liefde, vrij van erotische begeerte, als de ideale vorm van het gevoelen.

In de middeleeuwen stond het begrip platonische liefde voor een affectie voor God, maar vandaag de dag gaat het over innige relaties waar geen seks aan te pas komt.Weinig mensen weten over Plato

dat Plato Atlantis bedacht. Het rijk lag volgens de filosoof op een eiland in de Atlantische Oceaan.

De inwoners hadden een perfect leven voordat hun eiland op een dag in zee wegzonk. In Plato’s tijd wist men wel dat het een fantasieverhaal was, maar later zijn historici en avonturiers op zoek gegaan naar het verdwenen rijk en zijn er talloze boeken, films en liederen over gemaakt.

De Griekse filosoof Plato is misschien wel de bekendste filosoof van de westerse wereld. Plato, Aristoteles en Socrates vormen samen de ‘academici’. Plato schreef werken over de meest uiteenlopende onderwerpen: van de perfecte staatsvorm en de betekenis van liefde tot zijn bekende ideeënleer.


Plato en Socrates

Plato werd geboren in Athene in 427 voor Christus, in de periode die nu de Klassieke Tijd wordt genoemd. Hij was de zoon van Ariston en Perictione, die beide uit zeer vooraanstaande Atheense families kwamen. Plato was voorbestemd om net als enkele van zijn familieleden de politiek in te gaan, maar zijn ontmoeting met de rondreizende filosoof Socrates gooide roet in het eten. Over deze ontmoeting is weinig bekend, maar het is zeker dat Socrates grote invloed heeft gehad op de jonge Plato.


Geschriften in dialoogvorm

Plato schreef vele werken over uiteenlopende onderwerpen. Hij schreef al zijn werken in dialoogvorm, wat voor zijn tijd een unieke methode was. Nooit deed hij beweringen onder zijn eigen naam, hij liet altijd anderen -meestal bestaande personen- voor hem spreken. Zo is alle informatie die beschikbaar is over Socrates afkomstig uit de dialogen van Plato.


Ideeënleer van Plato

Binnen Plato’s uiteenlopende gedachtegoed is zijn ideeënleer misschien wel de meest bekende. Hij onderzocht de manier waarop de mens zijn of haar zintuigen gebruikt om dingen te herkennen. Volgens Plato kennen alle dingen op aarde een oervorm, die bestaat in een metafysische, niet waarneembare wereld. Alles wat voor de mens waarneembaar is, is gebaseerd op deze oervormen. Op deze manier is het mogelijk dat een paard zonder staart alsnog herkend wordt als paard.


De ideale staatsvorm

Plato baseerde zijn ideeën over de voor hem ideale staatsvorm op de zijn eigen ideeënleer. In de Republiek van Plato had iedere burger een duidelijke taak. De republiek moest geleid worden door een groep bestuurders die al vanaf hun jeugd opgeleid waren met de bestuursvorm zoals omschreven in de Republiek. De rest van het volk werd opgedeeld in soldaten en het ‘gewone volk’. Alle mensen moesten zich bewust zijn van hun eigen talenten, zodat zij de maatschappij optimaal van dienst konden zijn. In Plato’s republiek is weinig ruimte voor persoonlijke vrijheid. De filosoof geloofde dat zijn methode om een stad te leiden de beste was, omdat iedereen een duidelijke taak had en zo het beste uit zichzelf en de maatschappij kon halen.


Plato en de platonische liefde

Naast zijn ideeënleer -die Plato vroeg in zijn leven opstelde- en de ideale staatsvorm zoals beschreven in Wetten, kende Plato’s gedachtegoed nog veel meer interessante componenten. De filosoof geloofde dat de onsterfelijke ziel van de mens altijd geneigd was het goede te doen. In het werk Symposium beschrijft Plato het ontstaan, de aard en het doel van de liefde. Hierin presenteert hij zijn ideaalbeeld van liefde: de alles overstijgende liefde – niet meer voor een persoon – maar voor de hoogste schoonheid en wijsheid zelf. Voor Plato was liefde tussen mensen daarnaast alleen mogelijk tussen gelijken, dit wordt de platonische liefde genoemd. Dit betekende voor een Griek in de Klassieke Tijd dat echte liefde alleen mogelijk was tussen personen van hetzelfde geslacht en dezelfde sociale status.


Het neoplatonisme

Plato’s gedachtegoed kende een opleving in de derde eeuw na Christus. Het neoplatonisme groeide uit tot een belangrijke filosofisch religieuze stroming, waarvan Plotinus de belangrijkste vertegenwoordiger was. Het dualistische idee van het bestaan van een bovennatuurlijke wereld en een minderwaardige zichtbare wereld baseerde Plotinus op Plato’s gedachtegoed. Hoewel de neoplatoonse filosofie gebaseerd is op de ideeën van Plato, is de stroming meer gericht op religie en mystiek dan Plato was.


Plato’s invloed

Plato had grote invloed op latere filosofen en wordt door sommige wetenschappers gezien als de belangrijkste filosoof die ooit geleefd heeft. Dit blijkt ook goed uit de volgende quote, waarin Plato van een latere collega de eer krijgt veruit de belangrijkste filosoof ooit te zijn geweest: “De westerse filosofie kan het beste gekarakteriseerd worden als een serie voetnoten bij Plato”

Submit "filosoof Plato" to del.icio.us Submit "filosoof Plato" to Digg Submit "filosoof Plato" to Facebook Submit "filosoof Plato" to Google Submit "filosoof Plato" to LinkedIn Submit "filosoof Plato" to Pinterest Submit "filosoof Plato" to Reddit Submit "filosoof Plato" to StumbleUpon

This website's goal is to inform and gather information on the subject satanism. Anyone who feels related or might be interested is invited to join this website.