Kwaadaardig Narcisme - Blogs - Evil Online
View RSS Feed

Izkarioth

Kwaadaardig Narcisme

Rating: 1 votes, 5.00 average.
Laten we voorop stellen dat iedereen die leeft op deze aardbol wel een beetje narcistische trekken heeft. Eigenliefde is goed. Dat is ook normaal en gezond. In de maatschappij waarin we leven kun je ook bijna niet meer zonder. De wereld lijkt te verharden en veel mensen zijn op zichzelf en met zichzelf bezig. Of we nu kijken naar de privésituatie of naar de maatschappij, het is een feit dat narcisme meer aanwezig is in de huidige samenleving.


Ontwikkeling

Kenmerken van narcisme ontwikkel je al als kind. Als kind ben je jong en onbevangen, ontdek je nieuwe dingen en heb je onzekerheden. Als kind wil je graag aandacht van mensen die je leuk vinden. Je hebt de neiging om andere kindjes en volwassenen te misleiden om te krijgen wat je wilt. Misschien speel je weleens de baas over andere kinderen. Allemaal eigenschappen die ieder kind onbewust heeft.

Naarmate je ouder wordt, zal dit kinderlijke (normale) narcisme overgaan in een gezonde dosis narcisme die ieder mens bezit. Gaat dit niet over en wordt het alleen maar sterker, bijvoorbeeld door trauma of aanbidding van de ouders, dan kan het zijn dat narcisme extreme vormen aanneemt en zich tot een stoornis ontwikkelt. Narcistische persoonlijkheidsstoornis is daarom ook een serieuze psychische aandoening die storend is voor de narcist en zijn omgeving.


Kenmerken narcistische persoonlijkheidsstoornis

Narcistische persoonlijkheidsstoornis is een aandoening die vele kenmerken kent. Niet iedere narcist zal hetzelfde zijn of hetzelfde reageren. Het wordt vrijwel altijd gekenmerkt door grootheidswaanzin en extreme eigenliefde. Narcisten willen vaak alleen geassocieerd worden met mensen die zij zien als gelijken. De rest is in hun ogen minder. Een relatie met een narcist is erg moeilijk omdat narcisten niet in staat zijn zich in te leven en echte interesse te tonen. Bovendien kunnen zij moeilijk van anderen houden. De narcist is vaak zo met zichzelf bezig dat er weinig ruimte overblijft voor iemand anders.


Kwaadaardig narcisme

Wanneer spreken we nu van kwaadaardig narcisme? Als we kijken naar relaties die mensen hebben of hadden met iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis, dan kan dit kwaadaardige narcisme erg ver gaan. Een narcist is iemand die de eigenschap aanleert om te misleiden. Door mensen te manipuleren is het voor de narcist makkelijker om gedaan te krijgen wat hij wil. Een narcist kan iemand in het begin van de relatie een gevoel geven waardoor deze persoon emotioneel afhankelijk wordt. Probleem is dat de narcist niet echt liefde voor anderen kent. De narcist zal vroeg of laat toch eigenschappen van narcisme gaan vertonen, dit zit nu eenmaal in de aard van het beestje. Vaak is het dan voor de persoon waar de narcist een relatie mee heeft, het “slachtoffer”, al te laat. Deze is emotioneel gebonden en begrijpt waarschijnlijk niet eens waar dit gedrag vandaan komt. De narcist was immers altijd zo lief en charmant.

Narcisten hebben de neiging om hun klauwen in hun slachtoffer te zetten en deze niet snel te laten gaan. Deze persoon danst immers naar hun pijpen en die willen ze niet kwijt. Zolang de narcist de juiste aandacht krijgt is hij tevreden. Krijgt hij niet de juiste aandacht, dan kan hij gedrag gaan vertonen wat, buiten het “standaard” narcistische gedrag, abnormaal is. Denk hierbij aan emotioneel misbruik, antisociaal gedrag, sadisme en/of paranoïde neigingen, jaloezie, ziekelijke achterdocht, het aanpraten van schuldgevoel en misschien wel fysiek misbruik. Allemaal met het doel de narcist tevreden te stellen en zijn slachtoffer te kleineren en afhankelijk te houden.

Er zitten narcistische trekken in elke persoonlijkheid, maar dit lijkt in de verste verte niet op de pathologische narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS). Narcistische personen zijn de oorzaak van veel pijn en leed, vooral in relaties. Wie zijn ze? Waarom is het zo moeilijk? Hoe gaan ze te werk? Wat houdt je bij ze? Hoe ga je er mee om en hoe herstel je van de relatie met een narcist? Deze special over het 'kwaadaardige' narcisme geeft je antwoord op al deze vragen.

Een persoon die lijdt aan NPS - een narcist - lijdt aan extreem egocentrisme

Volgens de beschrijving in de DSM IV (een classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen) is er bij de narcistische persoonlijkheidsstoornis sprake van een patroon van zichzelf geweldig vinden, grootheidswaanzin, de noodzaak om bewonderd te worden en een gebrek aan inlevingsvermogen in anderen.


Narcisten, wie zijn dat?

Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis functioneren op het eerste gezicht prima: ze zijn charmant, welbespraakt en lijken autonoom. Maar achter het masker van de narcist liggen leegte, angst, afhankelijkheid en misbruik op de loer.


Heb ik een narcistische relatie?

Hoewel het fenomeen van buitensporig narcisme zo oud is als de mensheid, is de formele diagnose van de NPS pas in 1990 opgenomen in de DSM. Narcisme wordt meestal beschreven door een lijst van gedragingen waarvan de meeste betrekking hebben op het individu zelf. In deze serie artikelen lees je vooral over de manier waarop narcisme interfereert met relaties. Er is geen betere manier om de diagnose narcist vast te stellen, dan door te kijken naar zijn relaties en hoe hij zijn narcistisch misbruik toepast op zijn (ex)partners.


Leef ik met een narcist?

Bij het kwaadaardige narcisme zien we dat de narcistische thema's (grootheidswaanzin, egocentriciteit, buitensporige eigenliefde) vergezeld gaan met mentaal misbruik, antisociaal gedrag, sadisme en/of paranoïde (ziekelijke achterdocht). Hierbij dient de relatie met de ander uitsluitend voor de eigen behoeftebevrediging en wordt de ander de leverancier van die bevrediging. Dit gaat gepaard met kilheid en een gebrek aan empathie. Leven met een narcist is een verwarrende, onzeker makende en uitputtende ervaring.


Hoe worden mensen narcistisch?

Narcisme is vaak een onderdeel van een kluwen van psychische problemen. De psychoanalyticus zoekt uiteraard de verklaringen in de jeugd, maar narcisme heeft wellicht ook te maken met een erfelijke aanleg ook al is daar nog maar weinig over bekend. Waarschijnlijk zijn er bepaalde aangeboren eigenschappen die invloed hebben op narcisme en is het daarnaast een reactie op een traumatische ervaring in de jeugd.


Wat zijn de patronen van narcistisch gedrag?

NPS is een zeer complex psychologisch-gedragsmatig syndroom, dat degene die er van dichtbij door getroffen worden, verwart en verlamt. De geest van de narcist is wild chaotisch, vol met conflicten en ongeveer net zo voorspelbaar als de kogels in Russisch Roulette. Toch is er een duidelijk patroon te herkennen. Meer over het gedrag van de narcist in het artikel: Hoe gaat een narcist te werk?


Wat is narcistisch misbruik?

Als slachtoffers van narcistisch misbruik voor het eerst leren over narcisme zijn ze allemaal even overweldigd en beseffen ze, dat ze er niet alleen voor staan en dat zij niet gek zijn! Het is alsof ze ontwaken uit een boze droom. Dan beginnen ze hun situatie nader te onderzoeken. Ze beginnen om de waarschuwingssignalen die ze zo lang negeerde te zien.


Hoe pak je een narcist het beste aan?

Omgaan met narcisten is geen eenvoudige zaak. Het beste advies zou hier eigenlijk moeten zijn; ga niet met ze om! Zo gemakkelijk is het helaas niet altijd.


Hoe herstel ik van een narcistische relatie?

De aap kruipt beetje bij beetje uit zijn mouw, het vervolg is steeds hetzelfde. De weg terug wordt alsmaar moeilijker, want jij wordt alsmaar zwakker. Alles ligt immers ook altijd aan jou. Je bedenkt van alles, zoekt allerlei oorzaken, graaft tot in het diepste, ook van jezelf, maar je komt er niet uit. Totdat de werkelijkheid van de narcist aan het licht komt. Wanneer je de narcist gaat verlaten, is het omdat het misbruik ondraaglijk is geworden. Heb je eenmaal gebroken met de narcist in je leven, dan zul je binnen niet al te lange tijd je langzaam steeds beter gaan voelen. Het is ook de tijd om te blijven leren over hoe jezelf te beschermen en je verder te concentreren op jezelf en je herstel.


Is een narcistische persoonlijkheid veranderbaar?

Narcisten zijn onverbeterlijk en zijn welbekend moeilijk te veranderen. wel heb je de keuze om zelf veranderingen aan te gaan. Als je hem verlaat, kan het zijn dat hij zegt dat hij zal veranderen. Het kan ook zijn dat hij zegt dat hij hulp gaat zoeken.

In de beschrijvingen van de persoon met NPS, gebruik ik het voornaamwoord "hij", om het omslachtige "hij / zij" en "zijn / haar" te vermijden. Psychologische literatuur, concludeert namelijk dat mannelijke NPS-ers talrijker zijn dan de vrouwen.
De literatuur beweert ook dat NPS relatief zeldzaam is, het treft naar schatting 1% van de bevolking. Het probleem, zoals de psychologische literatuur zelf toegeeft, is dat het niet in de aard van de narcisten ligt om toe te geven dat ze een probleem hebben of om professionele hulp zoeken. Gezien dit feit, heb ik alle reden om te concluderen dat de statistieken in de literatuur verdacht zijn. De eenvoudige waarheid is, dat we niet echt weten hoeveel personen met NPS er onder de bevolking leven, noch dat we weten hoeveel ellende NPS aanricht.

De psycholoog Erich Fromm definieerde kwaadaardig narcisme in 1964. Hij beschreef het als een toestand waarin een individu wordt gekenmerkt door hoogdravend, asociaal en vijandig gedrag. De mensen die hieraan lijden ontmenselijken elk scenario waarin ze zich bevinden. Hun gebrek aan empathie en machiavellisme zou mensen kunnen schaden.

Tegenwoordig is het gebruikelijk om hetzelfde soort ideeën te krijgen als we anderen horen praten over een narcistische persoonlijkheid. Misschien denken we wel aan die altijd zo gemene, oppervlakkige persoon die niets anders doet dan selfies maken en deze op sociale media plaatsen.

Een ander voorbeeld zou iemand zijn die zichzelf altijd op de eerste plaats zet en de wereld om zich heen negeert. Dit gedrag gaat echter veel verder.

Erich Fromm sprak over wat hij dacht dat de vijfde essentie van het kwaad was. Na de gebeurtenissen van WO II te hebben meegemaakt, wilde deze psychoanalyticus, sociaal psycholoog en humanistisch filosoof van Duits-joodse afkomst de basis leggen voor wat volgens zijn eigen overtuigingen de ernstigste pathologie van allemaal zou kunnen worden.

Een pathologie waar personen in staat zijn om gewelddadige handelingen te verrichten. We moeten vaststellen dat de neurowetenschappen en de psychologie van vandaag verschillende definities bieden als het gaat om het begrijpen of verklaren van ‘het kwaad’.

Fromm was echter een pionier in zijn poging om duidelijk te maken dat narcisme de wortel is van veel schadelijk menselijk gedrag. Deze theorie is vanuit klinisch oogpunt zeer interessant.


Een vrouw achter gebroken glas

Er is een belangrijk aspect dat we moeten overwegen. Onderzoeker Dr. Goldner-Vukov voerde een studie uit aan de Universiteit van Michigan, waar hij concludeerde dat kwaadaardig narcisme een ernstige aandoening was. Psychiatrisch onderzoek en literatuur hadden het echter decennia lang vergeten, sinds Erich Fromm het definieerde.

Volgens het werk van Goldner-Vukov gaat het om een persoonlijkheidsstoornis met verwoestende gevolgen. De laatste jaren horen we steeds meer mensen erover praten. We zien bijvoorbeeld hoe verschillende politieke scenario’s vol zitten met gedragingen die volgens deskundigen kunnen worden toegeschreven aan kwaadaardig narcisme.

We geven een voorbeeld. John Gartner, een psychotherapeut in het Johns Hopkins Hospital in Baltimore die bekend staat om het schrijven van biografieën over politieke bekenden, merkte iets heel opmerkelijks op.

Volgens hem is Donald Trump een duidelijk voorbeeld van deze aandoening. Bovendien aarzelde hij niet om erop te wijzen dat deze aandoening geen behandeling kent. Het is onomkeerbaar. Laten we eens kijken naar enkele kenmerken van deze aandoening.


Extreem narcisme en asociaal gedrag

De narcistische persoonlijkheidsstoornis valt binnen de cluster B persoonlijkheidsstoornissen in de DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Iets wat we heel goed weten als het gaat om de psychologie en de psychiatrie is dat geen enkel persoonlijkheidsprofiel of persoonlijkheidsstoornis ooit perfect zal passen in een bepaalde categorie.

Kenmerken van andere aandoeningen maken namelijk over het algemeen ook deel uit van het plaatje. Vandaar dat kwaadaardig narcisme een combinatie is tussen het meest uitgesproken narcisme en dat asociale gedrag dat zo vaak voorkomt in de psychopathie, zoals


  • een enorm gevoel van grandioosheid
  • gebrek aan empathie
  • gebrek aan wroeging
  • impulsiviteit
  • minachting voor de rechten van andere mensen
  • een neiging tot bedrog en destructief gedrag


Kwaadaardig narcisme heeft geen bevestiging of aandacht van buitenaf nodig. Een gemeenschappelijk kenmerk van narcisme is de steeds terugkerende drang om altijd in het middelpunt van de belangstelling te staan. Hun lage eigenwaarde vereist altijd bevestiging, validatie en bewondering.

Dit is echter niet het geval bij kwaadaardig narcisme. Degenen met dit persoonlijkheidstype hebben hun rol van superioriteit en grootsheid volledig op zich genomen, en ze twijfelen er geen seconde aan. Het enige waar ze naar op zoek zijn, is dat ze zich overal waar ze komen in een hoge rang positioneren.

Erich Fromm beschreef ze als volgt:
“Ze voelen zich machtig door de kwaliteiten die ze bij hun geboorte hebben gekregen. Dat wil zeggen, ik ben beter dan jij, daarom hoef ik niets te bewijzen. Ik hoef met niemand in contact te komen en ik hoef ook geen moeite te doen. Hoe meer ik dit beeld van grootsheid handhaaf, hoe verder ik van de realiteit weg ga.”


Paranoïde gedachten en sadisme

De Amerikaanse psychoanalyticus van Oostenrijkse afkomst Otto Kernberg bestudeerde ook kwaadaardig narcisme. Volgens hem wordt dit profiel bepaald door een aantal kenmerken, zoals:


Paranoïde denken.

Ze hebben de neiging te denken dat de mensen om hen heen tegen hen samenzweren. Hun tweeledige denken zorgt ervoor dat ze hun wereld verdelen in mensen die hen steunen en mensen die dat niet doen. Daarom wantrouwen ze mensen die anders zijn, die het niet met hen eens zijn en niet passen bij hun starre visie op de werkelijkheid.


Sadisme.

Deze mensen aarzelen niet om gebruik te maken van wreedheid, minachting, botte kritiek, manipulatie en vernedering. Het meest opvallende aspect aan hen is dat ze vaak genieten van deze manier van handelen.
Kwaadaardige narcisten hebben slechts de juiste omstandigheden nodig om tirannen te worden.

De vraag die bij ons opkomt, is dus: zijn kwaadaardige narcisten eigenlijk gevaarlijk? Het antwoord is duidelijk en zeer bevestigend. Het hebben van een ouder, een partner, een manager of zelfs een medewerker met dit profiel kan schadelijk zijn.

Onlangs trokken een groep Amerikaanse psychologen en psychiaters bijvoorbeeld de mentale stabiliteit van de president van de Verenigde Staten in twijfel.

De term kwaadaardig narcisme werd opnieuw op tafel gelegd, waardoor men zich afvroeg welk gevaar dit zou kunnen opleveren. Voor velen is Trump echter niet meer dan de meest productieve cyber-stalker in de geschiedenis.

Deskundigen wijzen er echter op dat kwaadaardig narcisme alleen onder bepaalde omstandigheden tot stand kan komen als de ware innerlijke tiran zich laat gelden. Daarom is het belangrijk om deze psychologische aandoening in gedachten te houden en te beginnen met het belang dat Erich Fromm er toen aan hechtte.


Narcisten zijn geslepen mensen.

Sommigen narcisten zijn sadistisch, sommigen bezitten zelfs geen geweten en anderen narcisten zijn pathologische leugenaars en allemaal hebben ze een groot gebrek aan inlevingsvermogen en aan empathie. En manipuleren er lustig op los. De meeste narcisten zijn wreed en sommigen erg gewelddadig, ook tegen hun eigen kinderen. Narcisten kunnen open zijn en narcisten kunnen verborgen zijn. De verborgen narcist geeft de meeste problemen, omdat ze hun gedrag verborgen houden voor de buitenwereld.Egoïsme

Iedereen heeft een zekere mate van egoïsme in zich. Iemand die egoistisch is, hoeft geen narcist te zijn. Een narcist is altijd egoïstisch, maar wat is nu het verschil?

Jij en ik vechten tegen het egoïsme en tegen ons egoïstisch gedrag. Wij vinden het belangrijk hoe anderen over ons denken en hoe wij ons presenteren in de maatschappij. Wij zijn immers sociale mensen.

Een narcist niet. Een narcist koestert zelfs het egoïsme. Een narcist heeft lang geleden het gevecht tegen het egoïsme opgegeven, als het al ooit gevochten heeft tegen het egoïsme. Korte termijn winst, dat is waar het de narcist om gaat. Of het nu ten koste gaat van anderen, dat kan de narcist niet schelen. Narcisten vernietigen relaties dankzij hun egoïsme. Narcisten vernietigen relaties omdat het hen uitsluitend gaat om de winst en om het zelf beter worden, ten koste van wie dan ook. De narcist minacht iedereen. Dat, is een heel belangrijk verschil van “gezond” egoïsme, zoals jij en ik hebben, en het “ongezonde” egoïsme van een narcist.

Iedereen in onze directe omgeving kan een narcist zijn
Narcisten zijn vrouwen, mannen, moeders, vaders, oma´s, opa´s, bazen, leraren, rechters, hulpverleners, kinderen, buren, collega´s, vrienden, partners en enz.


Gedrag

Zodra je een narcist vertelt dat zijn of haar gedrag niet door de beugel kan, trekt vrijwel geen enkele narcist zich er iets van aan. Sterker nog: het onmogelijke gedrag van de narcist gaat erger worden!


Hoe reageren anderen?

Zodra je aan de buitenwereld aan geeft dat je narcist zich tegen je misdraagt, krijg je steevast te horen dat het allemaal “niet zo erg” is en dat je je “aanstelt.”


De buitenwereld heeft geen idee.

Zij zien uitsluitend het toneelstuk dat de narcist speciaal voor hen opvoert. Zij zien iemand die charmant is. Zij willen niet zien dat er mensen bestaan die niets anders doen dan liegen, chanteren, manipuleren en anderen expres pijn doen voor hun eigen plezier en om er zelf beter van te worden, zoals narcisten dat doen.

Het liefst achter gesloten deuren zodat niemand het misbruik kan zien. Het gebeurd niet af en toe, maar iedere dag meerdere keren.


Narcistisch gedrag

Constant die flauwe grappen ten koste van jou. Constant die harde kritiek op alles wat je doet of zegt. Constant je uitbuiten. Constant belangrijke spullen van je op andere plekken leggen zonder het tegen je te zeggen. Constant je onthouden van belangrijke informatie. Constant je dreigen iets aan te doen. Constant tegen je liegen over werkelijk van alles! Constant je negeren. Constant je trakteren op misnoegen, minachting, vernedering en op walging. Constant tegen je zeggen dat alles je schuld is. Constant tegen je zeggen dat je die klap verdient had. Constant niet naar je willen luisteren en zelfs bij je wegloopt als je iets te zeggen hebt. Constant alle verantwoordelijkheid op jouw schouders neerleggen. Constant moet je de narcist dienen, ten koste van jezelf.

Narcisten zorgen ervoor dat niemand getuige is van hun misbruik tegen het slachtoffer. Uit schaamte, uit angst en in het begin zeker ook in naam der liefde, houd het slachtoffer het misbruik geheim.

Narcisten voelen emotioneel hetzelfde voor jou, de kinderen en voor alle anderen als voor een deurmat.


Aandachttrekkerij van de slachtoffers?

Het is geen aandachttrekkerij. Het is niet vragen om aandacht. Het is echt. Narcistische mishandelingen bestaan echt. Slachtoffers van narcistische mishandelingen bestaan echt.

Omdat de buitenwereld geen idee heeft, beweren sommigen dat de narcist een zielig figuur is en dat hij of zij een moeilijke jeugd heeft gehad. Daardoor kan de narcist er niets aan doen. De narcist zal het wel niet zo kwaad bedoelen en heeft per ongeluk je jarenlang getreiterd en gemanipuleerd. “Hij of zij had ongetwijfeld de beste intentie!” “Misschien heb je het allemaal verkeerd begrepen en verkeerd opgevat?” “Jullie verschillen te veel, dat is alles.” “Het is je eigen schuld, waarom ben je niet weggegaan?”


Wreed

Geestelijk en emotioneel heb je een gigantische klap gekregen van iemand van wie je dacht te kunnen vertrouwen. (Nogmaals, narcisten zijn moeders, vaders, bazen, partners, kinderen en enz.) Leven met een narcist is een leven zonder liefde , intimiteit en respect. Wel kreeg je te maken met treiterijen, dreigementen en met gewelddadig gedrag.

Toen je aangaf dat het gedrag van je narcist niet door de beugel kon, heeft je narcist niets gedaan om ermee te stoppen. Ondanks dat je aangaf dat je narcist ermee moest stoppen, bleef je narcist doorgaan met je expres pijn doen, erger dan ooit te voren, tot groot duivels genoegen van de narcist zelf. In plaats om de schade te beperken, werd alles in werking gesteld om je op alle gebieden (geestelijk, psychisch, emotioneel, financieel, spiritueel en seksueel) wreed te behandelen.


Verslaafd aan aandacht

Als er al een moment was dat jij eindelijk eens de aandacht kreeg van iemand of van vrienden, pakt de narcist direct die aandacht van je af. Of door je af te kraken en te bekritiseren of door zelf in het middelpunt van de aandacht te gaan staan. De narcist is verslaafd aan aandacht en eist alle aandacht voor zich op. De narcist stelt zich zelfs kwaadaardig op om achter je rug om de meest walgelijke leugens over je te vertellen, in een poging alle aandacht naar zichzelf toe te trekken ten koste van jou.

Regelmatig gebeurd dat als jullie samen op feestjes of op andere sociale gelegenheden aanwezig zijn. De narcist kan het niet verkroppen dat jij, al is het maar slechts een fractie van een seconde, de aandacht krijgt van anderen. De narcist moet en zal dat moment van je afpakken en je vervolgens een slecht gevoel over jezelf geven.


Huftergedrag

Een narcist is een naar persoon, maar een naar persoon hoeft geen narcist te zijn. Er zijn mensen die egoïstisch zijn, onvoorspelbaar zijn in hun gedrag en je constant uitschelden. Karakters en persoonlijkheden botsen. Er zijn mensen die constant hufter gedrag vertonen. Ruzie op ruzie. Als je een relatie hebt met een naar persoon, dan verbreek je die relatie, je bent er een paar maanden flink ziek van, maar dan ga je weer vrolijk verder met je leven.Kwaadaardig

Die vlieger gaat niet op als je met een narcist te maken hebt. Sommigen narcisten zijn psychopaten, de meeste narcisten zijn kwaadaardig, anderen zijn antisociaal, sommigen zijn enorme egoïstische blaaskaken en met sommigen valt redelijk mee samen te leven terwijl andere narcisten in staat zijn je te vermoorden en de kinderen iets aan te doen als je aangeeft de relatie met je narcist te willen verbreken. Er gaat altijd een dreiging uit van de narcist. De angst is altijd aanwezig. Samen leven met een narcist is leven in angst. Je weet tenslotte nooit wanneer de narcist toeslaat.

Angstcultuur op het werk is niets anders dan dat er narcisten aan de touwtjes trekken. Het zorgt voor grote spanning. Je loopt altijd op eieren met een narcist. Altijd. Je moet waakzaam zijn. Altijd. Je weet nooit wanneer de narcist toeslaat. Je weet nooit wie er deze keer de pineut is: jij, de kinderen of de dieren. Je moet op je tellen passen, altijd achterom kijken en bij een kleine misstap grijpt de narcist je en zuigt je helemaal leeg totdat er niets meer van je over is. Je staat dag en nacht op de overleving stand. Hierdoor kan je niet meer realistisch denken. Sommige slachtoffers plegen uit pure ellende zelfmoord.

Net zoals er bij nare personen redelijk vormen bestaan, zo bestaan er ook redelijke narcisten. Net zoals er bij nare personen hufters bestaan, zo bestaan er ook hufterige narcisten. Maar voor hufterige narcisten moet je oppassen: die zijn in staat je te vermoorden. Letterlijk en figuurlijk. Eerst gaan ze je psychisch en geestelijk vermoorden. Als je dat overleeft blijven ze doorgaan.

Ze gaan door tot het bittere eind. Ze weten niet van ophouden. Ook al ben je allang vertrokken en leef je aan de andere kant van de wereld. Ze houden niet op totdat hun doel bereikt is: je vernietigen. Ze houden niet op totdat ze klaar zijn met je.


Angst

Iedereen die samenleeft met een narcist is compleet onder controle van de narcist. Door walgelijke manipulatietechnieken tegen het slachtoffer te gebruiken, zoals gaslighting, heeft de narcist het slachtoffer compleet onder de duim. Je bent gehersenspoeld. Doe je iets wat de narcist niet zint? Dan word je gestraft.


Narcistische straffen

Maanden genegeerd worden en constant kwaad over je spreken tegen anderen is niets bij vergeleken een narcist toe in staat is. Met de pasgeboren baby gooien, je dagen opsluiten in een donkere kast, je bankrekening plunderen, je financieel vernietigen, flirten met anderen waar je bijstaat, je kinderen gaslighten, alle belangrijke papieren van je weggooien, dierbare spullen van je (expres!) kapot gooien, je dieren op een walgelijke manier mishandelen, je van de trap gooien, je arm breken, dreigen je familie en je vrienden iets aan te doen en enzovoort.

Dat is narcisme. Let wel: dat is verborgen narcisme: niemand mag het zien hoe kwaadaardig de narcist is. Niemand van de buitenwereld mag weten hoe walgelijk wreed de narcist diens partner, kinderen en dieren thuis achter gesloten deuren mishandelt. Niemand.


Levensgevaarlijk

Heeft de narcist niet regelmatig met je leven “gespeeld”? Heb jij niet ooit eens van die rare “ongelukken”gehad toen je samenleefde met je narcist? Liet hij of zij je niet achter hoog in de onbewoonde bergen zonder bescherming tegen de kou, of op gevaarlijke andere plekken en liet hij of zij je een dag aan je lot over? Heeft hij of zij je niet uit de auto gegooid en is met volle vaart weggereden? In een bloedhete woestijn waar jij zonder water of geld zat? Bijvoorbeeld tijdens een vakantie waar je de omgeving niet kende? Een omgeving waar jij je niet veilig voelde?

Heel veel slachtoffers van het narcisme is dit overkomen. En de narcist maar beweren dat je uit wandelen bent gegaan, dat hij of zij nog uren naar je zocht, maar ondertussen zat hij of zij zich met duivels genoegen te genieten van je ellende, wanhoop en angst.

En niemand die het slachtoffer geloofd. Laat staan helpt. Niemand die de slachtoffers in Nederland of België geloofd. Niemand die de slachtoffers in Europa geloofd. Niemand die de slachtoffers in de wereld geloofd.


Toneel

Hulpverleners, wetenschappers, deskundigen, psychologen, psychiaters, rechters, advocaten, therapeuten, specialisten en ook ervaringsdeskundigen worden allemaal beetgenomen door het ongelooflijke goede optreden van de narcist op toneel. Het toneelstukje van de narcist en zich neerzetten als een charmant en beschaafd persoon tegenover professionele hulpverleners en wetenschappers, verdiend meerdere oscars.Griezelig


Bij verschillende gelegenheden speelt de narcist een ander toneelstukje op als een ware perfectionist. Het is in de grond van de zaak griezelig. Iedere keer weer een ander toneel stukje, iedere keer weer een andere masker opzetten. Feilloos en vrijwel altijd foutloos. Iedereen stinkt er in. Iedereen is blind voor het narcisme, want het toneelstukje is foutloos uitgevoerd door een acteur of actrice die al diens hele leven getraind is om op het toneel te staan liegen.


Manipulatie technieken

Iedere narcist gebruikt exact dezelfde manipulatie technieken. Iedere narcist, waar ook ter wereld! Waar ook ter wereld: niemand geloofd het slachtoffer en niemand helpt de slachtoffers. En dat weet iedere narcist drommels goed. Ze weten dat hun manipulatietechnieken geniaal zijn en prima werken! Ze weten dat niemand hun slachtoffers en prooien geloven. Daarom gaan ze er ook rustig mee door.

Narcisme bestaat niet? Narcisme is niet zo erg? Als narcisme niet bestaat waarom gebruiken al die narcistische mensen wereldwijd dan precies dezelfde manipulatietechnieken tegen hun slachtoffers? Als narcisme niet zo erg is, waarom herkennen slachtoffers wereldwijd dan zo veel van hun beroerde situatie als ze over kenmerken van het narcisme lezen?


De waarheid is niet belangrijk

Iedereen geeft het slachtoffer van het narcisme een flinke trap na. Het slachtoffer wordt verraden door de buitenwereld.

Iedereen die de leugens van de narcist gelooft, terwijl ze jou tientallen jaren kennen als betrouwbaar, eerlijk en met een sterk inlevingsvermogen, is je vriendschap niet meer waard. Het komt keihard aan, maar er zijn vrienden in je vriendenkring die de leugens van de narcist over je geloven. Deze vrienden wissen zonder pardon je goedheid en je vriendschap met hen uit hun leven.

Vrienden en familie die je narcist geloven zijn onwetend en gedragen zich dom, zij vinden de waarheid niet belangrijk. Ze overtreden hier een belangrijke grens: ze sluiten de ogen voor wat het slachtoffer is aangedaan. Waar is hun gezond verstand gebleven?

Zeer vervelend is het feit dat het geschonden vertrouwen door het overactieve zwart maken bij derden een waarachtige schade betreft die zelden is te herstellen.

Een schrale troost: ook zij zullen binnenkort achter het ware gedrag van de narcist komen.

Submit "Kwaadaardig Narcisme" to del.icio.us Submit "Kwaadaardig Narcisme" to Digg Submit "Kwaadaardig Narcisme" to Facebook Submit "Kwaadaardig Narcisme" to Google Submit "Kwaadaardig Narcisme" to LinkedIn Submit "Kwaadaardig Narcisme" to Pinterest Submit "Kwaadaardig Narcisme" to Reddit Submit "Kwaadaardig Narcisme" to StumbleUpon

Tags: aanbidding, aandacht, aandoening, aangeboren, aanpraten, aanstellen, aap.mouw, abnormaal, achterdocht, advocaten, afhankelijk, amygdala, analyticus, antisociaal, asociaal, autonomie, autonoom, baas, baltimore, bedrog, behandeling, behoefte, beschermen, bevestiging, bevolking, boos, botsen, boze, buitensporig, buitenwereld, centriek, chaotisch, charmant, complex, concentratie, confilct, conflicten, cyber, definitie, denigreren, deskundigen, destructie, destructief, diagnose, dieren, disorder, donald, dosis, drang, dreigen, droom, dsm, duits, ego, egoist, eigenliefde, eigenschap, eigenschappen, ellende, emotie, emotioneel, empathie, erich, ernstig, ervaringsdeskundigen, extreem, fases, fenomeen, fromm, functie, functioneren, fysiek, gartner, gas, gaslighting, gebroken, gedragsmatig, geest, geheim, gek, genieten, genot, geslepen, gesloten, gestoord, gevoel, gevolgen, geweld, geweten, gezond, gokker, goldner, grandioos, griezelig, grootheids, grootsheid, haat, herstel, hij, hoerig, hoogdravend, hopkins, hufter, hulp, hulpverleners, humanistisch, ikke, impulsiviteit, individu, innerlijk, interesse, intimiteit, jaloezie, jeugd, johm, joods, kapot, kenmerk, kenmerken, kernberg, kind, kinderen, klauwen, kleineren, kwaad, kwaadaardig, labiel, leed, leegte, levensgevaar, lief, lighting, literatuur, maatschappij, machiavellisme, machtig, manipulatie, manipulatief, masker, media, mensheid, mentaal, mental, middelpunt, minachting, misbruik, misleiden, misleiding, misnoegen, moeilijk, narcisme, narcist, negeren, neigingen, neuro, normaal, nps, nsd, omgang, ondraaglijk, onmenselijk, onomkeerbaar, ontevreden, ontwikkeling, onveilig, onverbeterlijk, onzeker, onzekerheid, oorzaak, oscars, otto, ouder, overtuiging, overweldigend, paranoia, paranoide, partners, pathologie, pathologisch, patronen, patroon, persoonlijkheid, pijn, pijpen, pionier, politiek, positie, probleem, professionele, profiel, prostitutie, psychiaters, psychisch, psycho, psychologen, psychologie, psychopaat, rang, realiteit, rechten, rechters, relatie, relaties, roulette, russisch, ruzie, ruzies, sadisme, sadist, samenleving, samenzwerensteun, scenario, schaamte, schuld, schuldgevoel, selfies, situatie, slachtoffer, sneu, sociaal, sociale, specialisten, stalker, statistieken, sterk, stoornis, superioriteit, tevreden, thema, theorie, therapeuten, tiran, tirannen, toestand, toneel, trauma, traumatisch, trump, uitbuiten, uitputting, verantwoordelijkheid, verborgen, verlaat, verlaten, verslaafd, verstand, vervolg, verwarrend, verwoesting, vijandig, volwassen, vrienden, vriendschap, vukov, waakzaam, waanzin, waarschuwing, walging, welbespraakt, werkelijkheid, wetenschap, wetenschappers, wortel, wreed, wroeging, zelfmoord, ziek, ziekelijk, zielig, zij, zwak, zwakte Add / Edit Tags
Categories
dutch
This website's goal is to inform and gather information on the subject satanism. Anyone who feels related or might be interested is invited to join this website.