Goeie Mie de gifmengster uit Leiden - Blogs - Evil Online
View RSS Feed

Izkarioth

Goeie Mie de gifmengster uit Leiden

Rate this Entry
‘Goeie Mie’ (1839-1915) – Gifmengster uit Leiden
Een verhaal over gif en geldzucht


Biografie van een seriemoordenares.

Het verhaal van Maria Catharina Swanenburg (1839-1915), ook wel bekend als Goeie Mie. Zij is de grootste seriemoordenares uit de Nederlandse geschiedenis. Tussen circa 1864 en 1883 vermoordde ze tientallen familieleden en buurtgenoten met arsenicum. Pas in december 1883 kwamen, dankzij een oplettende arts, haar misdaden aan het licht en haar rechtszaak zou het proces van de eeuw worden.

Binnen- en buitenlandse kranten stonden maandenlang vol met berichten over de Leidse gifmengster, het ene bericht nog spectaculairder dan het andere. Maar wat dreef deze vrouw? Dat ze op haar slachtoffers begrafenisverzekeringen afsloot en daarmee geld incasseerde, staat buiten kijf. Maar Glasbergen beschrijft ook een ander verhaal: over een meisje dat tegen de achtergrond van de industriële revolutie opgroeide in de armste buurten van Leiden, achtervolgd door ongeluk. Een artikel van de auteur over de Leidse Gifmengster :


Een verhaal over gif en geldzucht

Agent Pieter Schreuder moet rond 1883, het jaar waarin dit verhaal begint, een opvallende verschijning zijn geweest. Fors gebouwd, een flinke buik en een grote snor. In de stad noemde ze hem ‘de Leidse Bismarck’, naar Otto von Bismarck, op dat moment rijkskanselier van Duitsland, die een vergelijkbare snor droeg. Schreuder was een ervaren kracht, in 1883 had hij er al flink wat dienstjaren bij het Leidse politiecorps opzitten.

Er waren regelmatig knokpartijen tussen de politie en studenten van de Leidse Universiteit die zich misdroegen. Schreuder was er de man niet naar om bij dat soort confrontaties weg te lopen. Als er gevochten moest worden stond hij vooraan en liet hij zich flink gelden. Als we de universitaire wereld buiten beschouwing laten was Leiden een arme stad. Er waren veel arbeiders die in de tijd van de industrialisatie maar nauwelijks hun hoofd boven water wisten te houden. Zaken als diefstallen, inbraken en illegale prostitutie waren aan de orde van de dag. Schreuder was gepokt en gemazeld: hij had alles voorbij zien komen en keek nergens meer van op.

Nog een jaar of vier en hij zou met pensioen gaan. Hij kon terugkijken op een carričre in de frontlinie waarin hij naar eer en geweten had gediend.

Toch moet zelfs deze doorgewinterde agent met de taak die hem op zaterdag 15 december werd opgedragen, in zijn maag hebben gezeten. In de Groenesteeg, een straatje in een van de armste buurten van de stad, was een heel gezin een paar dagen eerder verschrikkelijk ziek geworden. De moeder van het gezin, Maria van der Linden, en haar pasgeboren zoontje Hendrik waren na een kort maar hevig ziekbed overleden. De vader van het gezin, Hendrik Frankhuizen, was vervolgens strompelend en steunend op de schouder van zijn moeder naar de praktijk van dokter Rutgers van der Loeff gegaan.

Deze vermoedde vergiftiging en zorgde ervoor dat er aangifte werd gedaan. Vanaf dat moment ging het snel. De politie startte een buurtonderzoek, op zoek naar de dader. Ze kwamen al snel uit bij Maria (Mie) Catharina Swanenburg. Het was een vreemde zaak. Mie was een vrouw die voor iedereen in de buurt klaar stond. Ze deed de was voor haar buren, paste op kinderen, dat soort werk. Ze noemden haar zelfs liefkozend ‘Goeie Mie’.


Ze was een dag eerder nog als getuige gehoord. De aanleiding daarvoor was dat andere getuigen Mie het huis van de familie Frankhuizen had horen binnengaan toen zij even niet thuis waren. Tijdens hun afwezigheid had er een pot met pap boven het vuur gehangen. Toen ze na thuiskomst wat van die pap hadden gegeten, was het hele gezin doodziek geworden. Andere buurtgenoten verklaarden dat het ze was opgevallen dat Mie erg vaak betrokken was bij het afsluiten van begrafenisverzekeringen. Mensen mochten dan wel arm zijn, toch hechtte men waarde aan het krijgen van een fatsoenlijke begrafenis. Omdat men dit niet kon betalen werden er verzekeringen afgesloten. In die tijd was het mogelijk om mensen meerdere keren te verzekeren.

Dubbel, driedubbel of zelf vier keer: het was allemaal geen probleem, als de premie iedere week maar betaald werd. Ook kon je mensen verzekeren die geen familie van je waren. De combinatie van deze twee factoren was voor justitie voldoende aanleiding om een huiszoeking bij Mie te starten. Agent Schreuder ging met een aantal collega’s op pad. Toen ze Mie fouilleerden, vonden ze een in papier gewikkeld inschrijvingsbiljet voor een begrafenisfonds op naam van de kleine Hendrik Frankhuizen. In het huis vonden ze nog meer van dit soort bewijzen van inschrijving.

Het was duidelijk: Mie had de Frankhuizens vermoord om vervolgens het verzekeringsgeld te kunnen incasseren. Toen ze werd gearresteerd, wisten haar buren niet wat ze zagen. ‘Kijk, die dikke smeerlap’ werd Schreuder nageroepen, ‘die neemt die goeie ziel van ’n mins mee. Laat ze toch lopen, ze het niks gedaan.’1 Die houding sloeg in de dagen daarna snel om. Mie had de eerste moorden bekend en de zaak bleek veel omvangrijker dan iedereen had kunnen vermoeden. In de Groenesteeg hadden ze Schreuder vanaf dat moment misschien wel op handen kunnen dragen, als hij niet zo zwaar was geweest dan.Arsenicum

De lichamen van Maria van der Linden en haar zoontje waren inmiddels overgebracht naar de anatomie van de Universiteit Leiden. Daar werd door professor Teunis Zaaijer en zijn assistent sectie op de lijken verricht. Ze verwijderden allerlei organen waarin je sporen van vergiftiging zou verwachten, zoals de darmen, de lever, de maag en de nieren. Deze organen werden in stopflessen gestopt en doorgestuurd naar een tweede professor, Eduard van der Burg. Van der Burg was een scheikundige en toxicoloog. Met behulp van allerlei proeven slaagde hij erin om de doodsoorzaak vast te stellen. Maria van der Linden en haar kindje waren om het leven gekomen door arsenicumvergiftiging.

Arsenicum is een enorm agressief gif. Mensen die dit binnen krijgen beginnen binnen enkele minuten verschrikkelijk te braken en krijgen last van diarree die dagen kan aanhouden. Veel slachtoffers overlijden dan ook door uitdroging. Ook schaadt het allerlei organen, zoals de hersenen, de maag en darmen, het hart en de nieren. Slachtoffers kunnen dus ook overlijden doordat één of meerdere organen het begeven.

Submit "Goeie Mie de gifmengster uit Leiden" to del.icio.us Submit "Goeie Mie de gifmengster uit Leiden" to Digg Submit "Goeie Mie de gifmengster uit Leiden" to Facebook Submit "Goeie Mie de gifmengster uit Leiden" to Google Submit "Goeie Mie de gifmengster uit Leiden" to LinkedIn Submit "Goeie Mie de gifmengster uit Leiden" to Pinterest Submit "Goeie Mie de gifmengster uit Leiden" to Reddit Submit "Goeie Mie de gifmengster uit Leiden" to StumbleUpon

This website's goal is to inform and gather information on the subject satanism. Anyone who feels related or might be interested is invited to join this website.