In de ban van de duivel - Blogs - Evil Online
View RSS Feed

Izkarioth

In de ban van de duivel

Rate this Entry
Occultisme leeft, zeggen kenners.

De kenners geven in het hele land lezingen over het onderwerp, dat actueel is sinds de moord op de 14-jarige Dirk Post. De dader is een leeftijdgenoot die in de ban van 'het kwade' zou zijn.


Hij liet het bebloede lichaam achter en bleef lange tijd ontkennen zich iets te kunnen herinneren van wat er was gebeurd. In september kwam hij bij de politie met het verhaal dat de vier vrienden het bos in waren gegaan om geesten op te roepen. Daar zou Dirk met een vreemde stem iets tegen hem hebben geroepen, waarop hij in een woedeaanval ontstak. Maar uit de getuigenissen van de twee andere jongens bleek iets anders.
De dader was sinds zijn elfde bezig met magie. Hij riep geesten op met glaasje draaien, net als veel andere kinderen op Urk, en geloofde dat er daarna een vloek over hem lag. Hij werd toegesproken door een mannenstem. In vertrouwen vertelde de dader zijn geheim aan Dirk. Hij schaamde zich ervoor. Geesten oproepen is spelen met de duivel. Jaap werd toch al veel gepest, om zijn gestotter en zijn puistjes. Als in de diep religieuze gemeenschap op Urk ook nog eens bekend zou worden dat hij 'bezeten' was, zou dat hem tot outcast maken.
Toen zijn vriend het grote geheim had doorverteld, zag de dader geen andere uitweg dan Dirk te vermoorden. Afgelopen week werd hij veroordeeld tot een jaar cel, en jeugd-tbs. Hij gaf zijn advocate, Ilse van der Meer, opdracht de media te vertellen over zijn ervaringen met het occulte, 'omdat hij anderen wil waarschuwen wat voor vreselijke gevolgen geest oproepen kan hebben'. En hij wilde behandeld worden in een christelijke instelling voor geestelijke gezondheidszorg, De Hoop, dat onder meer is gespecialiseerd in het verdrijven van het kwaad.
Zwavelgeur


Ook zonder de moord op Dirk Post was occultisme al een onderwerp van belang, bij predikanten en bij voorgangers. Op steeds meer plekken komen centra waar gelovigen 'bevrijd' kunnen worden van hun geesten; vaak door praten en bidden, soms met luidruchtige uitdrijf rituelen. Directeur en geregistreerd gz-psycholoog van De Hoop beschreef in het Reformatorisch Dagblad hoe hij een bezeten jongen van 8 tot rust bracht: 'Uit de mond van de jongen kwam een zwavelgeur. Hier was duidelijk sprake van een confrontatie met het rijk der duisternis.' En vanuit Aalten organiseert de voorganger met zijn team 'geboren om vrij te zijn' cursussen en bijeenkomsten waar katholieken en protestanten geleerd wordt met occultisme om te gaan. Aan die cursussen doen 600 mensen mee.
Kenners van het occultisme geven in christelijke gemeenten door het hele land lezingen, en zijn elke keer weer verbaasd over de opkomst. Paul is hoogleraar aan de evangelische universiteit in Leuven, en docent aan de christelijke Hogeschool Ede.


Voor zover het lukt staan ze gelovigen bij die 'occult belast' zijn, al laten ze dat liever over aan hulpverleners. Maar er zijn niet veel hulpverleners die om kunnen gaan met geesten en demonen. Want om dat te kunnen, moet je geloven dat ze werkelijk bestaan. 'Het wordt door reguliere psychiaters en psychologen snel als onzin afgedaan.'


Ze zitten in de woonkamer in Ede, met op de salontafel een stapel boeken over occultisme. Bovenop ligt een standaardwerk van zeshonderd pagina's: The new encyclopedia of the occult, met duizenden lemma's over tovenarij, heksen, pentagrammen, demonen, kabbalisten, rune tekens en satanisme.
Je hebt geen idee wat we tegenkomen onder jongeren. Die studenten lopen stage, zitten in het jeugdwerk, en daar komen ze het allemaal tegen. Het is een vergeten onderwerp.
Glaasje draaien


Wat is occultisme?
'Het is een zoektocht naar verborgen krachten en naar het duister. Dat doe je via glaasje draaien, geesten oproepen, tarotkaarten leggen, pendelen, elke vorm van waarzeggerij, magie, hekserij, tovenarij. Dat wordt allemaal speels gebracht; in elke kinderfilm gaat het tegenwoordig wel over magie.'
Toen Nederland nog min of meer christelijk was, werd het occulte opzij geschoven. Nu komt het terug. Door de ontkerkelijking krijgt het de ruimte, er is een enorme zoektocht gaande naar spiritualiteit en dat geeft kwade krachten de ruimte om zich te manifesteren.
Glaasje draaien, tarotkaarten leggen - dat zijn toch spelletjes?

Daar begint het mee, en soms blijft het erbij. Maar soms krijgt het hele serieuze trekken. Ik ken een meisje van 16, waarvan de broer was overleden bij een brommer ongeluk. Ze wilde zijn geest oproepen, en dan is het geen spelletje meer. En dan is er een derde categorie: een groep die echt macht en invloed wil uitoefenen via de geestenwereld.

'Populair onder jongeren is de Wicca, de cultus rond witte heksen. Daaraan meedoen geeft je empowerment, het geeft je macht.'
Ze vertellen het voorzichtig. Ze weten dat het lastig is om uit te leggen, aan niet-gelovigen. Soms krijgen ze te horen: zijn jullie terug in de Middeleeuwen of zo. Ze begrijpen ook de reacties van ongeloof, als supermarkten in Veenendaal besluiten niet mee te doen aan een 'occulte' spaaractie. De dungans die er worden uitgedeeld, zouden de poort openen naar een duistere wereld. Tegelijk maken ze zich zorgen: televisieprogramma's als die van Char of Derek Ogilvie zijn populair. Op televisie worden paragnosten ingezet, die een moord moeten oplossen. 'Het paranormale wordt normaal'. 'Dat is het probleem van onze tijd: het gemak waarmee de jeugd hierin terechtkomt. '
Is dat werkelijk een gevaar?


Het is een reŽle werkelijkheid. Op tv is het show, maar wij merken dat mensen echt in een andere realiteit terechtkomen. Mensen met depressies en nachtmerries, die niet door de gewone psychiatrie geholpen kunnen worden. Er is gewoon meer. '


Om het simpel te zeggen: wij geloven dat het mogelijk is dat iemand daadwerkelijk in contact komt met een geestelijke entiteit. Met demonische machten, negatieve krachten, geestelijke virussen. Dat gaat vaak via geleidegeesten: entiteiten die zich een tijdlang positief voordoen en waarmee je een bloedverband kunt sluiten, maar dan steeds vervelender worden.
Het woord exorcisme, zeggen ze, wordt nauwelijks meer gebruikt omdat het aan de film The Exorcist doet denken. christenen hanteren tegenwoordig liever de neutrale term bevrijding.


Dat betekent: het verbreken van de invloed van alle negatieve machten. Dan is de angel eruit. En dan kan het genezen beginnen.' Dat gebeurt door voorwerpen weg te gooien die met de geesten in verband staan, en door officieel afstand te nemen van het duistere. 'Dat kan door een brief te schrijven, of door het hardop te zeggen. Er is geen vaste vorm voor.
De dader, de moordenaar van Dirk Post, was een paar jaar bezig met geesten. Voor ons is dat een bekend verschijnsel. Het past in veel andere verhalen die we kennen: uiteindelijk gaan de geesten je dwingen dingen te doen. 47 messteken, dat is geen gewone woedeaanval. Dat past bij een trance, dat is duivels.
Een hogere macht


Dirk Post ging naar de havo in Emmeloord, op het Emelwerda College. Ernaast staat jongerencentrum Heelal. Tieners komen hier na school om te poolen of een computerspelletje te doen. Aan de bar stokt het gesprek als het woord 'glaasje draaien' valt.
Ik geloof dat er een hogere macht is. Daar moet je geen spelletjes mee doen. Misschien raak je zo'n kwade geest nooit meer kwijt. Ik heb vrienden die het weleens hebben geprobeerd. Alle deurklinken in huis begonnen te rammelen. Zo zie je maar, het is echt gevaarlijk.' Zelf zou hij zoiets nooit doen, zo is hij niet opgevoed. 'Het zijn vooral mijn ouders die me hebben duidelijk gemaakt dat je er van weg moet blijven. In de kerk wordt er eigenlijk nooit zo over gepraat.
Dat is precies het probleem, vinden theologen. Men publiceerde onlangs De tovenaar en de dominee, een boek over de aantrekkingskracht van het magische, het oude volksgeloof, dat volgens de auteur nog steeds verborgen zit in de christelijke cultuur. Dat er kwade geesten rondwaren die het erop voorzien hebben de mens omlaag te trekken, lijdt geen twijfel. 'Het stikt ervan.'
Men vindt dat de kerk het af heeft laten weten door occulte spelletjes tot taboe te verklaren. Het is verboden, en dat is het. 'De dominees laten de jongeren in de kou staan. Want we weten allemaal dat juist datgene wat niet mag, extra aantrekkelijk is. Dat geldt ook voor het magische. Je kunt het wel verbieden, maar daarmee is het niet verdwenen.'
De moord op Dirk Post is een 'alarmsignaal'. 'Het is nu grimmige ernst. Geef jongeren inzicht, maak hen bewust van de krachten en invloed sferen die op hen in kunnen werken.'


Nu weet men wat men doen moet, bij een confrontatie met een kwade geest. 'Je kunt hem verjagen. Je zegt gewoon: ga weg.'
Bevrijding


Wie occult is belast, kan in Nederland terecht bij tientallen veelal particuliere organisaties. Vier voorbeelden
Zwavelgeur


De enige officiŽle instelling voor geestelijke gezondheidszorg die zich met occultisme bezighoudt is De Hoop in Dordrecht. De moordenaar van Dirk Post wilde hier graag behandeld worden.


In het Reformatorisch Dagblad vertelde de hoop twee jaar geleden hoe vier mannen een 8-jarige jongen naar hen brachten, die buiten zinnen was geraakt tijdens een christelijk festival. 'De jongen was helemaal wild. De vier mannen hadden moeite om hem de baas te blijven. Uit de mond van de jongen kwam een zwavelgeur. Hier was duidelijk sprake van een confrontatie met het rijk der duisternis. De jongen kwam tot rust en ging een kwartier later aan mijn hand mee naar zijn ouders.

Submit "In de ban van de duivel" to del.icio.us Submit "In de ban van de duivel" to Digg Submit "In de ban van de duivel" to Facebook Submit "In de ban van de duivel" to Google Submit "In de ban van de duivel" to LinkedIn Submit "In de ban van de duivel" to Pinterest Submit "In de ban van de duivel" to Reddit Submit "In de ban van de duivel" to StumbleUpon

This website's goal is to inform and gather information on the subject satanism. Anyone who feels related or might be interested is invited to join this website.